Nghiên cứu

Chúng tôi gồm các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia ngành, doanh nghiệp kết hợp lại nhằm tạo dựng môi trường học tập và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để cùng sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi xây dựng các khóa học, tư vấn giải pháp công nghệ, trực tiếp phát triển các sản phẩm AI và đưa vào áp dụng triển khai thực tế


XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN


 • Nghiên cứu phát triển công cụ tự động phân loại tin tức dạng văn bản với chủ đề được tổ chức theo dạng cây (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Hệ thống có khả năng lọc và lấy thông tin cần thiết theo chủ đề, đặc tính thông tin cần.
 • Cho phép cấu hình lấy tin từ nhiều nguồn, đa ngôn ngữ và chuyển đổi ngôn ngữ cho người dùng.
 • Hệ thống có xây dựng cơ chế tìm kiếm thông tin nội dung.
 • Các tin tức được xử lý, phân tích, phân cụm và phân loại đưa vào mục mà nội dung tin chứa đựng.
 • Nghiên cứu phát triển công cụ tự động tóm tắt các ý chính của một văn bản tiếng Việt thành một đoạn tin ngắn và nghiên cứu phát triển công cụ tự động tổng hợp các ý chính từ nhiều văn bản tiếng Việt cùng chủ đề thành một văn bản duy nhất.
 • Các tin tức được đánh giá định lượng theo mức độ ảnh hưởng để chủ đề, đặt tính nội dung hàm chứa trong tin.
 • Các thông tin được số hóa kèm theo chuỗi thời gian thực tế của tin, vị trí tin qua đó giúp nhà phân tích tin thấy giá trị nội tại nội dung tin.
 • Nghiên cứu phát triển công cụ tự động phân tích sắc thái của văn bản (tiếng Việt và tiếng Anh). Đánh giá sắc thái của văn bản có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như: đánh giá phản hồi của người dùng để đưa ra cải tiến sản phẩm phù hợp; hay dự báo về xu hướng về chính trị, kinh tế, tài chính.
 • Các công nghệ lõi của AI Academy VietNam đã được đưa vào để xây dựng các ứng dụng thu thập, phân tích, đánh giá tin tức kết hợp với phân tích số liệu cho các thị trường thương mại quốc tế như thị trường thủy sản.

CÔNG NGHỆ THỊ GIÁC MÁY TÍNH


 • Các công nghệ nhận dạng ảnh.
 • Camera thông minh trong giám sát giao thông.
 • Các công nghệ nhận dạng hành vi khách hàng cho camera thông minh dùng trong bán lẻ.
 • Các công nghệ nhận dạng cử chỉ bàn tay.
 • Các công nghệ nhân dạng và đo mực nước (sông, biển) thông qua camera.
 • Các giải pháp nhận dạng ORC, bóc tách thông tin theo khuôn dạng định sẵn từ ảnh và video.
 • Các công nghệ định danh qua ảnh, video.
 • Triển khai xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn. Tối ưu hóa tài nguyên tính toán trên dữ liệu quy mô lớn và phát triển các ứng dụng phân tích dự đoán trên nền tảng BigData.
 • Nghiên cứu các giải pháp biểu diễn cho dữ liệu phi cấu trúc như mạng xã hội, mạng giao thông, IoT… Tích hợp các giải pháp trích xuất đặc trưng từ dữ liệu phi cấu trúc làm dữ liệu đầu vào cho các bài toán phân tích, dự báo tổng thể.
 • Xây dựng, nghiên cứu phát triển các bài toán dự báo dự đoán như các bài toán về khai thác dầu khí, khí tượng thuỷ văn, phân tích mạng xã hội, chấm điểm tín dụng…

KHOA HỌC
DỮ LIỆU


Data Science được định nghĩa là tất cả những gì về thu thập, khai thác và phân tích dữ liệu để tìm ra insight giá trị. Sau đó trực quan hóa các Insight cho các bên liên quan, để chuyển hóa Insight thành hành động.


HỌC MÁY CHUYÊN SÂU

 • Nghiên cứu về Active Learning và Optimal Learning.
  • Nghiên cứu chuyên sâu về Active Learning dự báo dự đoán như các bài toán về khai thác dầu khí, khí tượng thuỷ văn,…, trợ giúp đưa kiến thức chuyên gia vào hệ thống và tăng cường độ chính xác mô hình.
 • Nghiên cứu về các hệ thống học củng cố (Reinforcement Learning)
  • Nghiên cứu chuyên sâu về các hệ thống học củng cố (Reinforcement Learning), hệ thống tự động điều khiển.
 • Nghiên cứu về học máy tự động (AutoML)
  • Nghiên cứu chuyên sâu về học máy tự động (AutoML) đưa ra các giải pháp trích xuất đặc trưng, lựa chọn mô hình giúp cho quá trình triển khai các hệ thống thông minh được nhanh chóng (Auto Modeling, ML Pipeline systhesis).
  • Nghiên cứu chuyên sâu về học máy tự động (AutoML) đưa ra các giải pháp trích xuất đặc trưng, lựa chọn mô hình giúp cho quá trình triển khai các hệ thống thay đổi của dữ liệu (Life-Long Learning, Meta Learning).