Đối tác

Chúng tôi gồm các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia ngành, doanh nghiệp kết hợp lại nhằm tạo dựng môi trường học tập và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để cùng sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi xây dựng các khóa học, tư vấn giải pháp công nghệ, trực tiếp phát triển các sản phẩm AI và đưa vào áp dụng triển khai thực tế.