VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
AI ACADEMY VIET NAM

Viện nghiên cứu ngoài công lập đầu tiên chuyên về đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Trí tuệ - Nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu (DS), Công nghệ thông tin và Tự động hóa ở Việt Nam.

1. Đào tạo

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực Trí tuệ - Nhân tạo, Khoa học dữ liệu và chuyển đổi số.

2. Tư vấn

Chuyển giao công nghệ có ứng dụng Trí tuệ - Nhân tạo, Khoa học dữ liệu và chuyển đổi số.

3. Nghiên cứu

Xây dựng các nền tảng, hệ thống công nghệ có ứng dụng Trí tuệ - Nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

4. Cung cấp chuyên gia

Tổ chức hội thảo sự kiện công nghệ có liên quan đến lĩnh vực Trí tuệ - Nhân tạo, Khoa học dữ liệu và chuyển đổi số.

VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI ACADEMY VIET NAM

Tự hào được lãnh đạo bộ Khoa học Công nghệ nêu tên là một trong 10 đơn vị tiêu biểu về AI tại Việt Nam trong sự kiện AI DAY thuộc chuỗi sự kiện của cuộc gặp mặt giữa 100 nhà khoa học tiêu biểu về lĩnh vực thuộc CMCN 4.0 với Chính phủ Việt Nam, do Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức vào tháng 8/2018.